“მაღალი მოთხოვნის საათები ის შუალედებია, როდესაც მეტი შეკვეთა ხორციელდება. ხსენებული საათების განმავლობაში, შეკვეთების მიტანა (რაც განისაზღვრება პარტნიორების მიერ) ზრდის შენს მასტერ რეიტინგის ქულას.
აპლიკაციაში იგი აღნიშნულია შემდეგი ხატულით:”

“მაღალი მოთხოვნის საათების გამოსათვლელად, სისტემა აჯამებს ყველა შეკვეთას, რომელიც მიიღე მაღალი მოთხოვნის საათების განმავლობაში, გასული 28 დღის პერიოდში. გაითვალისწინე, რომ მნიშვნელოვანია, როდის მიიღებ შეკვეთას და არა როდის დაასრულებ. ეს ნიშნავს, რომ თუ შეკვეთას მაღალი მოთხოვნის საათის განმავლობაში მიიღებ, მაგრამ მიიტან მისი გასვლის შემდეგ, მაინც ჩაგეთვლება. თუ შეკვეთას მაღალი მოთხოვნის საათამდე მიიღებ, მაგრამ ამ უკანასკნელის დაწყების შემდეგ მიიტან, არ ჩაგეთვლება.
თუ 7 ან მეტი დღის განმავლობაში არააქტიური იქნები, აპლიკაცია ჩათვლის, რომ შესვენება გადაწყვიტე და მაღალი მოთხოვნის საათებით მიღებულ შენს ქულას იქამდე შეინარჩუნებს, სანამ არ დაბრუნდები, ამგვარად, შენი მასტერ რეიტინგის ქულა არ დაეცემა.”
მოგეწონათ ეს სტატია?