Dostava sa Glovom
Dostava sa Glovom
Gotovinska plaćanja i stanje

Aplikacija će informisati o vrsti plaćanja koju odabere partner:
 • Ne plaćaj: Ovo je opcija koja se pojavljuje u partnerskim narudžbinama i nekim narudžbinama kurirskih usluga.
 • Plati gotovinom: Moraćeš da koristiš gotovinu. Ako nisi sakupio/la dovoljno novca od klijenata, nećeš primati narudžbine koje se plaćaju gotovinom.

Kupac može izabrati jednu od sljedećih opcija:
 • Naplata u gotovini: Ako klijent plati gotovinom, iznos će biti dodat na tvoje stanje gotovine.
 • Naplata kreditnom karticom: Klijent plaća kreditnom karticom nakon naručivanja u aplikaciji.

Vrlo lako! Evo šta se dešava ako klijent plati gotovinom:
Klijent naručuje na Glovu uz opciju plaćanja gotovinom.
Ti ideš na mesto preuzimanja i aplikacija te obaveštava o načinu plaćanja koji je klijent izabrao.
Prilikom dostave narudžbine, dobićeš novac od klijenta.
Tvoje stanje gotovine se povećava i sistem to uzima u obzir u slučaju da moraš da platiš partnerima ili da bi mogao/la da podigneš zaradu u gotovini na kraju rezervisanog termina.
Iznos gotovine koji podigneš biće odbijen od tvoje sledeće fakture.

Dobra ideja bi bila da koristiš drugačiji novčanik od ličnog kako bi odvojio/la novac dobijen od klijenata i izbegao/la zabunu.

Stanje gotovine odgovara svim iznosima primljenim u gotovini prilikom dostave putem aplikacije. Stanje gotovine se povećava ili smanjuje u zavisnosti od sledećih aspekata:
Povećanje stanja gotovine:
 • Kada klijent plaća u gotovini
Smanjenje stanja gotovine:
 • Kada plaćaš u gotovini kod partnera
 • Kada se stanje koriguje na kraju obračunskog perioda i kada podigneš gotovinu.
Preuzimanje narudžbina
Gotovinska plaćanja i stanje
Narudžbine plaćene gotovinom
Vrste narudžbina
Termini
Potvrda dostupnosti
Gotovinska plaćanja i stanje

Aplikacija će informisati o vrsti plaćanja koju odabere partner:
 • Ne plaćaj: Ovo je opcija koja se pojavljuje u partnerskim narudžbinama i nekim narudžbinama kurirskih usluga.
 • Plati gotovinom: Moraćeš da koristiš gotovinu. Ako nisi sakupio/la dovoljno novca od klijenata, nećeš primati narudžbine koje se plaćaju gotovinom.

Kupac može izabrati jednu od sljedećih opcija:
 • Naplata u gotovini: Ako klijent plati gotovinom, iznos će biti dodat na tvoje stanje gotovine.
 • Naplata kreditnom karticom: Klijent plaća kreditnom karticom nakon naručivanja u aplikaciji.

Vrlo lako! Evo šta se dešava ako klijent plati gotovinom:
Klijent naručuje na Glovu uz opciju plaćanja gotovinom.
Ti ideš na mesto preuzimanja i aplikacija te obaveštava o načinu plaćanja koji je klijent izabrao.
Prilikom dostave narudžbine, dobićeš novac od klijenta.
Tvoje stanje gotovine se povećava i sistem to uzima u obzir u slučaju da moraš da platiš partnerima ili da bi mogao/la da podigneš zaradu u gotovini na kraju rezervisanog termina.
Iznos gotovine koji podigneš biće odbijen od tvoje sledeće fakture.

Dobra ideja bi bila da koristiš drugačiji novčanik od ličnog kako bi odvojio/la novac dobijen od klijenata i izbegao/la zabunu.

Stanje gotovine odgovara svim iznosima primljenim u gotovini prilikom dostave putem aplikacije. Stanje gotovine se povećava ili smanjuje u zavisnosti od sledećih aspekata:
Povećanje stanja gotovine:
 • Kada klijent plaća u gotovini
Smanjenje stanja gotovine:
 • Kada plaćaš u gotovini kod partnera
 • Kada se stanje koriguje na kraju obračunskog perioda i kada podigneš gotovinu.
Glovo Montenegro » Gotovinska plaćanja i stanje