Dostava sa Glovom
Dostava sa Glovom
Vrste narudžbina

To je narudžbina iz objekata koji su sklopili dogovor za korišćenje aplikacije u cilju prodaje proizvoda. Verovatno nećeš morati ništa da platiš restoranu, već samo da pokupiš proizvode i dostaviš ih na adresu koju je naveo klijent.

Klijent želi da pošalje nešto sa jednog mesta na drugo. Samo treba da preuzmeš narudžbinu i dostaviš je. Klijent može da se nalazi na mestu preuzimanja ili na mestu dostave.
Preuzmi proizvode
Plati proizvode

Bundled orders mean that you deliver multiple orders grouped. This allows you to deliver more orders in your booked slots. When you deliver a bundled order, both orders will count towards the Excellence Score.

In other words, with bundled orders you can collect two orders from the same partner and deliver them to two different customers.

Dobiješ višestruku narudžbinu
Možeš je dobiti na dva načina:

Opcija 1: Dobiješ dve narudžbine koje su odmah spojene.

Opcija 2: Dobiješ jednu narudžbinu, ali dok si na putu do partnera, sa njom se spoji još jedna. U tom slučaju, dobićeš obaveštenje.

Imaj na umu da se višestruka narudžbina ne može dodeliti drugom dostavljaču pojedinačno. Ako je prihvatiš, moraćeš da dovršiš obe narudžbine.
Kod partnera
Ne zaboravi da pokupiš obe narudžbine. Trebalo bi da proveriš da li se ime klijenta i broj narudžbine podudaraju sa priznanicom. Pre toga, naš sistem verifikuje da višestruka narudžbina ne prelazi ograničenje težine. To će ti omogućiti da bez problema nosiš obe narudžbine u rancu.

Ako te partner upozori da će možda biti potrebno više vremena za drugu narudžbinu, predlažemo ti da se obratiš podršci. Oni mogu da procene situaciju i eventualno podele višestruku narudžbinu na dve narudžbine.
Na prvom mestu dostave
Aplikacija Courier će ti pokazati na koje mesto dostave treba prvo da ideš. Uveri se da predaješ narudžbinu pravom kupcu. Da bi se povećala efikasnost dostave, prvo mesto dostave je uvek na putu ka drugom.
Na drugom mestu dostave
Kada isporučiš tačnu narudžbinu na prvo mesto dostave, možeš da se uputiš ka drugom.

Ako jedna od narudžbina bude otkazana, dobićeš obaveštenje u kojem se navodi koja narudžbina je otkazana. Možeš normalno da nastaviš sa preostalom narudžbinom.

Višestruke narudžbine imaju veću naknadu i povećaće ti zaradu po satu. Dobićeš dodatni bonus za dostavu višestrukih narudžbina.
Preuzimanje narudžbina
Gotovinska plaćanja i stanje
Narudžbine plaćene gotovinom
Vrste narudžbina
Termini
Potvrda dostupnosti
Vrste narudžbina

To je narudžbina iz objekata koji su sklopili dogovor za korišćenje aplikacije u cilju prodaje proizvoda. Verovatno nećeš morati ništa da platiš restoranu, već samo da pokupiš proizvode i dostaviš ih na adresu koju je naveo klijent.

Klijent želi da pošalje nešto sa jednog mesta na drugo. Samo treba da preuzmeš narudžbinu i dostaviš je. Klijent može da se nalazi na mestu preuzimanja ili na mestu dostave.
Preuzmi proizvode
Plati proizvode

Bundled orders mean that you deliver multiple orders grouped. This allows you to deliver more orders in your booked slots. When you deliver a bundled order, both orders will count towards the Excellence Score.

In other words, with bundled orders you can collect two orders from the same partner and deliver them to two different customers.

Dobiješ višestruku narudžbinu
Možeš je dobiti na dva načina:

Opcija 1: Dobiješ dve narudžbine koje su odmah spojene.

Opcija 2: Dobiješ jednu narudžbinu, ali dok si na putu do partnera, sa njom se spoji još jedna. U tom slučaju, dobićeš obaveštenje.

Imaj na umu da se višestruka narudžbina ne može dodeliti drugom dostavljaču pojedinačno. Ako je prihvatiš, moraćeš da dovršiš obe narudžbine.
Kod partnera
Ne zaboravi da pokupiš obe narudžbine. Trebalo bi da proveriš da li se ime klijenta i broj narudžbine podudaraju sa priznanicom. Pre toga, naš sistem verifikuje da višestruka narudžbina ne prelazi ograničenje težine. To će ti omogućiti da bez problema nosiš obe narudžbine u rancu.

Ako te partner upozori da će možda biti potrebno više vremena za drugu narudžbinu, predlažemo ti da se obratiš podršci. Oni mogu da procene situaciju i eventualno podele višestruku narudžbinu na dve narudžbine.
Na prvom mestu dostave
Aplikacija Courier će ti pokazati na koje mesto dostave treba prvo da ideš. Uveri se da predaješ narudžbinu pravom kupcu. Da bi se povećala efikasnost dostave, prvo mesto dostave je uvek na putu ka drugom.
Na drugom mestu dostave
Kada isporučiš tačnu narudžbinu na prvo mesto dostave, možeš da se uputiš ka drugom.

Ako jedna od narudžbina bude otkazana, dobićeš obaveštenje u kojem se navodi koja narudžbina je otkazana. Možeš normalno da nastaviš sa preostalom narudžbinom.

Višestruke narudžbine imaju veću naknadu i povećaće ti zaradu po satu. Dobićeš dodatni bonus za dostavu višestrukih narudžbina.
Glovo Montenegro » Vrste narudžbina