Извършване на доставки с Glovo
Извършване на доставки с Glovo
Зони за доставки

Зоните за резервация показват в кои райони на София се регистрирате за вашия слот, но можете да доставяте в рамките на цялата работна зона. Когато отворите календара си, вие планирате слотовете си по време и зони. Зоните могат да получават различни количества поръчки, но броят на куриерите във всяка зона се адаптира към обема на поръчките в зоната. Това означава, че куриерите във всяка зона трябва да получават сходно количество поръчки.

Всеки следващ слот трябва да е в една и съща зона. Ако искате да се регистрирате в различни зони за резервация, трябва да оставите времеви интервал между тях (1 слот) , за да сте сигурни, че ще пристигнете навреме в зоната си за резервация.

Ако получите поръчка от други зони, моля, приемете я, както бихте направили всяка друга поръчка. Това може да се случи, ако една зона е по-натоварена от друга. В този случай, след доставяне на поръчката, алгоритъмът ще ви разпредели поръчки, предназначени да ви върнат обратно в избраната от вас област.

Не, ще трябва да се чекирате само в зоната, която сте резервирали в началото на вашия слот.

 
Зони за доставки
Вземане на поръчки
Плащания в брой и баланс
Видове поръчки
Слотове
Проблеми с приложението
Зони за доставки

Зоните за резервация показват в кои райони на София се регистрирате за вашия слот, но можете да доставяте в рамките на цялата работна зона. Когато отворите календара си, вие планирате слотовете си по време и зони. Зоните могат да получават различни количества поръчки, но броят на куриерите във всяка зона се адаптира към обема на поръчките в зоната. Това означава, че куриерите във всяка зона трябва да получават сходно количество поръчки.

Всеки следващ слот трябва да е в една и съща зона. Ако искате да се регистрирате в различни зони за резервация, трябва да оставите времеви интервал между тях (1 слот) , за да сте сигурни, че ще пристигнете навреме в зоната си за резервация.

Ако получите поръчка от други зони, моля, приемете я, както бихте направили всяка друга поръчка. Това може да се случи, ако една зона е по-натоварена от друга. В този случай, след доставяне на поръчката, алгоритъмът ще ви разпредели поръчки, предназначени да ви върнат обратно в избраната от вас област.

Не, ще трябва да се чекирате само в зоната, която сте резервирали в началото на вашия слот.

 
Glovo България » Зони за доставки - България