Извършване на доставки с Glovo
Извършване на доставки с Glovo
Проблеми с приложението

  • Ако имате проблеми с приложението и какво да направите – прочетете повечете тук
  • Ако имате пробелми с поръчката и какво да направите – прочетет повече тук
Зони за доставки
Вземане на поръчки
Плащания в брой и баланс
Видове поръчки
Слотове
Проблеми с приложението
Проблеми с приложението

  • Ако имате проблеми с приложението и какво да направите – прочетете повечете тук
  • Ако имате пробелми с поръчката и какво да направите – прочетет повече тук
Glovo България » Проблеми с приложението - България