Злополука и инцидент

Ако претърпите злополука, трябва незабавно да потърсите безопасност, да се обадите на службите за спешна помощ и да преминете медицински преглед. Нашият застрахователен партньор Ви осигурява застраховка по време на извършване на доставката и до 1 час след това. За да подадете застрахователен иск, моля, посетете адреса

Може да предявите застрахователен иск онлайн на уебсайта на партньора. Моля, въведете подробностите за злополуката, личните данни и качете доклад/протокол от полицията или сертификат от болницата, ако има такива. Страницата за безопасност ще Ви отведе директно до формуляра на застрахователния партньор.

  Ако сте възпрепятстван/а да я доставите се свържете със съпорта – контактна причина „Злополуки и нарушения“
Преди да сте взели поръчката:  Автоматично ще ви се премахнат слотовете за деня и поръчката ще бъде превъзложена.
След като сте взели поръчката: Автоматично ще ви се премахнат слотовете за деня и ще бъдете свързани с агент, за да се разгледа възможността да бъде изпратен друг куриер да продължи с доставката.

Ако сте възпрепятстван/а да я доставите се свържете със съпорта.
Преди да сте взели поръчката:  Автоматично ще ви се премахнат слотовете и поръчката ще бъде превъзложена. В зависимост колко често сте избрали тази причина, системата ще премахне слотовете ви за определен период от време.
След като сте взели поръчката: Автоматично ще ви се премахнат слотовете и ще бъдете свързани с агент, за да се разгледа възможността да бъде изпратен друг куриер да продължи с доставката. В зависимост колко често сте избрали тази причина, системата ще премахне слотовете ви за определен период от време.

Ако няма да можете да продължите работа изключете бутона “На разположение съм” и ако прецените, че няма да може да продължите и следващите дни, премахнете слотовете си от приложението.
             
Кой причина избирате за проблема, с който се сблъсквате?
Проблеми с моите печалби
Проблеми с поръчките
Проблеми с приложението
Проблеми с акаунта
Критична ситуация
Злополука и инцидент
Злополука и инцидент

Ако претърпите злополука, трябва незабавно да потърсите безопасност, да се обадите на службите за спешна помощ и да преминете медицински преглед. Нашият застрахователен партньор Ви осигурява застраховка по време на извършване на доставката и до 1 час след това. За да подадете застрахователен иск, моля, посетете адреса

Може да предявите застрахователен иск онлайн на уебсайта на партньора. Моля, въведете подробностите за злополуката, личните данни и качете доклад/протокол от полицията или сертификат от болницата, ако има такива. Страницата за безопасност ще Ви отведе директно до формуляра на застрахователния партньор.

  Ако сте възпрепятстван/а да я доставите се свържете със съпорта – контактна причина „Злополуки и нарушения“
Преди да сте взели поръчката:  Автоматично ще ви се премахнат слотовете за деня и поръчката ще бъде превъзложена.
След като сте взели поръчката: Автоматично ще ви се премахнат слотовете за деня и ще бъдете свързани с агент, за да се разгледа възможността да бъде изпратен друг куриер да продължи с доставката.

Ако сте възпрепятстван/а да я доставите се свържете със съпорта.
Преди да сте взели поръчката:  Автоматично ще ви се премахнат слотовете и поръчката ще бъде превъзложена. В зависимост колко често сте избрали тази причина, системата ще премахне слотовете ви за определен период от време.
След като сте взели поръчката: Автоматично ще ви се премахнат слотовете и ще бъдете свързани с агент, за да се разгледа възможността да бъде изпратен друг куриер да продължи с доставката. В зависимост колко често сте избрали тази причина, системата ще премахне слотовете ви за определен период от време.

Ако няма да можете да продължите работа изключете бутона “На разположение съм” и ако прецените, че няма да може да продължите и следващите дни, премахнете слотовете си от приложението.
             
Glovo България » Злополука и инцидент - България