Промени в профила

Може сами да посочите дали използвате неелектрическо или електрическо превозно средство в раздел „Профил“ под „Тип превозно средство“ в приложението Courier. За да промените типа на превозното си средство (например от колело на кола),се свържете с вашия пряк ръководител.

Може да направите промени от раздел „Профил“ в приложението Courier.

Кликнете върху „Свържете се с екипа за поддръжка“
Изберете „Профил/Материали“ и използвайте падащото меню под „Лична информация“
Натиснете „Превозно средство“ и опишете типа превозно средство, с което ще извършвате доставки.

Предпочитаното име е името, с което сте избрали да се обръщат към Вас, дори ако е различно от Вашето законно име. Куриерите имат възможност да използват предпочитаното от тях име, ако официалното им име не отговаря на пола им, ако са приели западен псевдоним или по други причини. Моля, имайте предвид, че това не означава, че трябва да изберете псевдоним или забавно потребителско име.

Вашето законно име е името Ви според документите за самоличност или други официални документи. Има обаче случаи, в които законното име не е същото като псевдонима. Случаят може да е такъв, ако например:

лицата се идентифицират като трансджендър или небинарни и предпочитаното от тях име е различно от официалното им име
лицата от други националности приемат (западен) псевдоним

Когато добавите предпочитаното от Вас име, то ще се показва на всички, с които взаимодействате чрез приложението Glovo. Клиентите, партньорите и служителите на Glovo ще видят предпочитаното от Вас име. В общите съобщения ще се обръщат към Вас по съответния начин; административните съобщения или фактурите обаче трябва да съдържат законното (официалното) име.

Въпреки че е възможно, не го препоръчваме. Прекалено честата смяна на предпочитаното име може да се разглежда като подозрително поведение и/или злоупотреба с платформата и да доведе до преразглеждане на акаунта Ви.

Промени в профила
Табло
Закриване на моя акаунт
Зона за вход в сайта
Промени в профила

Може сами да посочите дали използвате неелектрическо или електрическо превозно средство в раздел „Профил“ под „Тип превозно средство“ в приложението Courier. За да промените типа на превозното си средство (например от колело на кола),се свържете с вашия пряк ръководител.

Може да направите промени от раздел „Профил“ в приложението Courier.

Кликнете върху „Свържете се с екипа за поддръжка“
Изберете „Профил/Материали“ и използвайте падащото меню под „Лична информация“
Натиснете „Превозно средство“ и опишете типа превозно средство, с което ще извършвате доставки.

Предпочитаното име е името, с което сте избрали да се обръщат към Вас, дори ако е различно от Вашето законно име. Куриерите имат възможност да използват предпочитаното от тях име, ако официалното им име не отговаря на пола им, ако са приели западен псевдоним или по други причини. Моля, имайте предвид, че това не означава, че трябва да изберете псевдоним или забавно потребителско име.

Вашето законно име е името Ви според документите за самоличност или други официални документи. Има обаче случаи, в които законното име не е същото като псевдонима. Случаят може да е такъв, ако например:

лицата се идентифицират като трансджендър или небинарни и предпочитаното от тях име е различно от официалното им име
лицата от други националности приемат (западен) псевдоним

Когато добавите предпочитаното от Вас име, то ще се показва на всички, с които взаимодействате чрез приложението Glovo. Клиентите, партньорите и служителите на Glovo ще видят предпочитаното от Вас име. В общите съобщения ще се обръщат към Вас по съответния начин; административните съобщения или фактурите обаче трябва да съдържат законното (официалното) име.

Въпреки че е възможно, не го препоръчваме. Прекалено честата смяна на предпочитаното име може да се разглежда като подозрително поведение и/или злоупотреба с платформата и да доведе до преразглеждане на акаунта Ви.

Glovo България » Промени в профила - България