Проблеми с моите печалби

Ако Ви е била възложена поръчка и е била отменена от клиент или партньор, има установена политика, която да Ви насочи как да действате. Това Ви помага да разберете какви печалби ще получите за отменени поръчки от клиенти или партньори.
Пълно плащане: взели сте поръчката и сте в зоната за доставка (т.е. изминали сте поне 75% от общия брой километри до адреса на клиента).
Плащане на основната такса за отмяна:  (клиент): взели сте поръчката и все още не сте в зоната за доставка (т.е. не сте пропътували поне 75% от общия брой километри до адреса на клиента).
Плащане на основната такса за отмяна: (партньор): все още не сте взели поръчката, но сте на път към партньора (т.е. пропътували сте поне 75% от общия брой километри до адреса на партньора)
Без плащане: все още не сте взели поръчката и не сте на път към партньора (т.е. не сте пропътували поне 75% от общия брой километри до адреса на партньора).

Какво да направя когато има лошо време, но не се е отразило в приложението? Приложението на Glovo работи със система, която е свързана със сайт за прогнозата на времето и  проверява дали е лошо времето и автоматично го отразява в приложението. Ако в приложението е отбелязано, че има бонус за лошо време, той автоматично ще ви се отрази в печалбите.
Какво да направя ако в приложението е отбелязано, че има бонус за лошо време, но не ми се отразява в печалбите след като съм приключил/а поръчката? Ако забележете, че в приложението има бонус за лошо време, но не ви е отразило в печалбите, може да се свържете с моля да се свържете с нас, когато нямате активна поръчка, избирайки от менюто „Моите печалби > Преглед на промоция > Проверете приложените бонуси”.

Какво да направя ако имам съмнение, че изминатите километри не ми се отразяват в печалбите правилно след като съм приключил/а поръчката? Ако се съмнявате, че КМ не са ви отразени правилно в печалбите, може да се свържете със съпорта, когато нямате активна поръчка, избирайки от менюто „Моите печалби > Преглед на промоция >Преглед на приходите от КМ“. Глобота ще:
Провери дали сте получили сумата, която сте получили отговаря на километрите изчислени от системата.
Ако се различава, то автоматично ще ви бъде изчислена правилната сума.
Ако не се различава, Глобота ще провери спецификата на поръчката и дали да ви пренасочи към агент.
Агента прави същата проверка като Глобота

Какво да направя ако съм имал/а тежка поръчка, но не ми се отразява в печалбите след като съм приключил/а поръчката? Ако забележете, че са минали повече от 15 мин и бонуса за тежест не ви се е отразил в печалбите, може да се свържете със съпорта, когато нямате активна поръчка, избирайки от менюто „Моите печалби > Преглед на промоция >Голяма поръчка“ . Глобота ще ви даде информация какъв коефициент е добавен към поръчката ви. Ако имате нужда от съдействие, можете да напишете допълнителен имейл и ще бъде ескалирано към агент. В зависимост от тежестта на вашата поръчка агента ще бъде добавен бонус.
Кои причина избирате за проблема, с който се сблъсквате?
Проблеми с моите печалби
Проблеми с поръчките
Проблеми с приложението
Проблеми с акаунта
Критична ситуация
Злополука и инцидент
Проблеми с моите печалби

Ако Ви е била възложена поръчка и е била отменена от клиент или партньор, има установена политика, която да Ви насочи как да действате. Това Ви помага да разберете какви печалби ще получите за отменени поръчки от клиенти или партньори.
Пълно плащане: взели сте поръчката и сте в зоната за доставка (т.е. изминали сте поне 75% от общия брой километри до адреса на клиента).
Плащане на основната такса за отмяна:  (клиент): взели сте поръчката и все още не сте в зоната за доставка (т.е. не сте пропътували поне 75% от общия брой километри до адреса на клиента).
Плащане на основната такса за отмяна: (партньор): все още не сте взели поръчката, но сте на път към партньора (т.е. пропътували сте поне 75% от общия брой километри до адреса на партньора)
Без плащане: все още не сте взели поръчката и не сте на път към партньора (т.е. не сте пропътували поне 75% от общия брой километри до адреса на партньора).

Какво да направя когато има лошо време, но не се е отразило в приложението? Приложението на Glovo работи със система, която е свързана със сайт за прогнозата на времето и  проверява дали е лошо времето и автоматично го отразява в приложението. Ако в приложението е отбелязано, че има бонус за лошо време, той автоматично ще ви се отрази в печалбите.
Какво да направя ако в приложението е отбелязано, че има бонус за лошо време, но не ми се отразява в печалбите след като съм приключил/а поръчката? Ако забележете, че в приложението има бонус за лошо време, но не ви е отразило в печалбите, може да се свържете с моля да се свържете с нас, когато нямате активна поръчка, избирайки от менюто „Моите печалби > Преглед на промоция > Проверете приложените бонуси”.

Какво да направя ако имам съмнение, че изминатите километри не ми се отразяват в печалбите правилно след като съм приключил/а поръчката? Ако се съмнявате, че КМ не са ви отразени правилно в печалбите, може да се свържете със съпорта, когато нямате активна поръчка, избирайки от менюто „Моите печалби > Преглед на промоция >Преглед на приходите от КМ“. Глобота ще:
Провери дали сте получили сумата, която сте получили отговаря на километрите изчислени от системата.
Ако се различава, то автоматично ще ви бъде изчислена правилната сума.
Ако не се различава, Глобота ще провери спецификата на поръчката и дали да ви пренасочи към агент.
Агента прави същата проверка като Глобота

Какво да направя ако съм имал/а тежка поръчка, но не ми се отразява в печалбите след като съм приключил/а поръчката? Ако забележете, че са минали повече от 15 мин и бонуса за тежест не ви се е отразил в печалбите, може да се свържете със съпорта, когато нямате активна поръчка, избирайки от менюто „Моите печалби > Преглед на промоция >Голяма поръчка“ . Глобота ще ви даде информация какъв коефициент е добавен към поръчката ви. Ако имате нужда от съдействие, можете да напишете допълнителен имейл и ще бъде ескалирано към агент. В зависимост от тежестта на вашата поръчка агента ще бъде добавен бонус.
Glovo България » Проблеми с моите печалби