გახსენი აპლიკაცია (თუ ყველაფერი მუშაობს, მაშინ მზადაა!).
თუ არ მუშაობს (რაც ასე არ უნდა იყოს), უსაფრთხოების პარამეტრებში გააქტიურე პარამეტრი „უცნობი წყაროები“.

გახსენი აპლიკაცია.
დააჭირე „გაუქმებას“, როდესაც უცნობი დეველოპერის შეტყობინება გამოჩნდება.
გადადი პარამეტრებში (Settings) → ძირითადი (General) → პროფილები და მოწყობილობები (Profiles & Device) → Glovoapp23 SL.
დააჭირე ღილაკს «Trust „Glovoapp23 SL»“.
კვლავ დააჭირე ღილაკს «Trust».