Ocena kvaliteta je napravljena da bi se procenila reputacija dostavljača kao nezavisnog profesionalca na osnovu različitih kriterijuma kao što su ocene klijenata, narudžbine dostavljene tokom sati sa velikom potražnjom koje određuju partneri i druge promenljive koje su objašnjene u sledećem odeljku.

Sistem ocenjivanja je napravljen tako da određuje kojim redosledom dostavljači mogu da pristupe terminima na platformi. Na taj način partneri i korisnici mogu da ocenjuju dostavljače, da im poboljšaju reputaciju i omoguće im da prvi pristupaju terminima u kalendaru.
Na osnovu ocene kvaliteta dostavljači mogu da rezervišu termine po opadajućem redosledu, od više ka niže.

Nedavno smo, na zahtev partnera i dostavljača, redizajnirali formulu kako bi bolje odražavala promene parametara i rezultate poboljšane usluge dostavljača pri dostavljanju narudžbina. Od sada će ocena kvaliteta predstavljati brojeve od 0 do 5 i biće prilagođena na osnovu parametara navedenih u nastavku. Svaki parametar ima različitu težinu koja varira od grada do grada na osnovu različitih potreba partnera i korisnika.

Poboljšana formula, pored toga što menja skalu i sistem ocenjivanja, osetljivija je na promene i bolje odražava profesionalnost dostavljača.

Ocena više nije zasnovana na poslednjih 28 uzastopnih dana. Sada samo uzima u obzir prethodnih 28 dana tokom kojih je dostavljač rezervisao bar 1 termin.
Prethodno se formula računala uzimajući u obzir nivo usluge dostavljača u proteklih 28 uzastopnih dana. Nova formula takođe meri prosek u toku 28 dana, ali uzima u obzir samo dane za koje je dostavljač rezervisao bar jedan termin. To zapravo može biti poslednjih 28 uzastopnih dana, ali može biti i, na primer, u periodu od 3 meseca.
To znači da dostavljači mogu da se uključe kad god žele, a ocena kvaliteta će se računati samo na osnovu dana tokom kojih sarađuju.
Parametri formule sada uzimaju u obzir broj narudžbina, broj rezervisanih termina i sate tokom kojih se dostavljači uključuju
Od sada će se parametri meriti količinom narudžbina, rezervisanih termina i sati saradnje.
To znači da jedan loš učinak ne utiče na različite dostavljače na isti način: dostavljač koji je dostavio 10 narudžbina i dobije 1 lošu ocenu od klijenta, nije pogođen time isto kao dostavljač koji je dostavio 2 narudžbine i dobio 1 lošu ocenu.
Nedavna saradnja je mnogo važnija od učinka od ranije
Formula je dizajnirana tako da nedavna saradnja dostavljača ima veću težinu od one na početku perioda od 28 dana.
Na taj način osiguravamo da dostavljači koji dobro koriste Glovo platformu i rade na tome da poboljšaju uslugu tokom dostave narudžbina, dobiju šansu da poboljšaju svoju ocenu i obezbede raniji pristup satima na osnovu toga.
Novi dostavljači ne moraju više da čekaju 50. narudžbinu da bi dobili ocenu
Sa novom ocenom kvaliteta usluge novih dostavljača se mere nakon 7 dana ako imaju bar jedan rezervisan termin. Moći će da vide svoju ocenu u aplikaciji osmog dana.

Da li ti je ovaj članak pomogao?