Ocjena kvaliteta

Ocjena kvaliteta kreirana je za procjenu reputacije kurira. Zasnovana je na različitim kriterijumima, kao što su ocjene kupaca, narudžbe koje se isporučuju u određenom vremenu koje definišu Partneri i druge varijable, detaljno opisane u sledećem odjeljku.

Sistem je dizajniran da odredi redosled kojim će kuriri moći da pristupe redovima vožnje za rezervaciju mesta na platformi. To je način na koji partneri i korisnici mogu ocijeniti kurire, poboljšati njihovu reputaciju i dati im prethodni pristup rasporedima u kalendaru.

Kao takav, kurirska Ocjena kvaliteta odobrava pristup rasporedu opadajućim redosledom, od najvišeg do najnižeg

Recenzije klijenata
Uzima se u obzir broj negativnih i pozitivnih recenzija koje kurir dobije od kupaca. Razlika se dijeli sa brojem narudžbi koje je kurir isporučio.
Na primjer, jedna negativna ocjena od 10 narudžbi je lošija od jedne negativne ocjene od 100 narudžbi. Ovo se primjenjuje samo ako negativna ocjena nije posljedica grešaka partnera (npr. nedostajuća stavka). U takvim slučajevima, ocjena izvrsnosti neće biti pogođena.

Doprinos
Njime se meri ukupan broj porudžbina koje je kurir dostavio u poslednjih 28 dana u kojima su imali slot najmanje jedan put.

Nepojavljivanje u sat
Mjeri koliko često kurir ne uspije da se prijavi za rezervisani sat. Imajte na umu da ako rezerviršete sat i ne pojavite se, zauzimate mjesto nekome ko bi te sate odradio.

Sati visoke potražnje
Mjeri na koliko mjesta velike potražnje je kurir povezan u odnosu na ukupan broj mjesta velike potražnje dostupnih u gradu. Mjesta velike potražnje su u kalendaru označena dijamantom.

Pouzdanost
Kuriri mogu slobodno rezervisati i poništiti termine u svom kalendaru. Stopa pouzdanosti procjenjuje koliko često se kurir povezuje u vrijeme koje je rezervisao. Ne uključuje termine koji nisu rezervirani 24 sata ili više unaprijed.

Prihvatanje
Kuriri mogu prihvatiti i odbiti narudžbe koje stižu. Ocena izvrsnosti uzima u obzir broj prihvaćenih i odbijenih porudžbina od strane kurira. Razlika je podijeljena s brojem porudžbina s kojima je kurir ponuđen.

Ocena kvaliteta je osjetljiva na promjene u ponašanju dostavljača i odražava kakvu percepciju o profesionalizmu dostavljača prilikom pružanja usluge imaju razne strane uključene u sistem.

Ocena kvaliteta se zasniva na uslugama dostavljača u poslednjih 28 dana sa najmanje jednim zakazanim terminom. Na taj način, tih 28 dana se može desiti u nizu ili u dužem periodu, u zavisnosti od broja dana kada je dostavljač koristio aplikaciju tokom tog perioda.

To znači da dostavljači mogu da se povežu kad god požele i više nije potrebno zamrzavati nalog kada dostavljač odluči da na neko vreme prestane da koristi aplikaciju. Jednostavno ne zakazuj sate u tom periodu.

Parametri uzimaju u obzir broj narudžbina, zakazano vreme i sate korišćenja aplikacije koji su zaista obavljeni. Od sada će se parametri računati na osnovu broja narudžbina, zakazanih termina i sati korišćenja aplikacije koji su zaista obavljeni.

Nedavna povezivanja imaju veću težinu od starijih

Jednačina je osmišljena tako da nedavno korišćenje aplikacije ima veću težinu od korišćenja do koga je došlo početkom perioda od 28 dana.

Novi dostavljači zarađuju poene posle 7 dana korišćenja aplikacije Usluge novih dostavljača počinju da dobijaju poene posle perioda od 7 dana u kojem su zakazali bar jedan termin. Ocjena će biti dostupna za pregled u aplikaciji osmog dana.

Ocjena kvaliteta se zasniva na više faktora, uključujući i to koliko često odlučiš da se povežeš tokom termina velike potražnje koje navode partneri. Sistem sabira narudžbine koje si obavio/la tokom sati velike potražnje u poslednjih 28 dana.

Imaj na umu da je važno kada prihvatiš narudžbinu, a ne kada je završiš. To znači da, ako prihvatite narudžbinu tokom termina sa velikom potražnjom, ali je završite nakon što je taj termin prošao, i dalje će se računati. Ako prihvatiš narudžbinu prije početka termina sa velikom potražnjom, ali je završiš kada je taj termin počeo, neće se računati.

Ne, ocjena kvaliteta ostaje ista tokom perioda u kom odlučiš da se ne povezuješ. Kada se vratiš, ocjena se računa na osnovu poslednjih 28 dana korišćenja aplikacije pre nego što si otišao/la. Ono što može da se desi je da se ocena kvaliteta poveća ili smanji ako su se drugi dostavljači poboljšali ili pogoršali.

Čišćenje ranca
Aplikacija
Ocjena kvaliteta
Podrška
Pogodnosti
Prve dostave
Raspored sati za povezivanje
Zarada
Osiguranje
Oprema
Dokumenta
Uslovi
Ocjena kvaliteta

Ocjena kvaliteta kreirana je za procjenu reputacije kurira. Zasnovana je na različitim kriterijumima, kao što su ocjene kupaca, narudžbe koje se isporučuju u određenom vremenu koje definišu Partneri i druge varijable, detaljno opisane u sledećem odjeljku.

Sistem je dizajniran da odredi redosled kojim će kuriri moći da pristupe redovima vožnje za rezervaciju mesta na platformi. To je način na koji partneri i korisnici mogu ocijeniti kurire, poboljšati njihovu reputaciju i dati im prethodni pristup rasporedima u kalendaru.

Kao takav, kurirska Ocjena kvaliteta odobrava pristup rasporedu opadajućim redosledom, od najvišeg do najnižeg

Recenzije klijenata
Uzima se u obzir broj negativnih i pozitivnih recenzija koje kurir dobije od kupaca. Razlika se dijeli sa brojem narudžbi koje je kurir isporučio.
Na primjer, jedna negativna ocjena od 10 narudžbi je lošija od jedne negativne ocjene od 100 narudžbi. Ovo se primjenjuje samo ako negativna ocjena nije posljedica grešaka partnera (npr. nedostajuća stavka). U takvim slučajevima, ocjena izvrsnosti neće biti pogođena.

Doprinos
Njime se meri ukupan broj porudžbina koje je kurir dostavio u poslednjih 28 dana u kojima su imali slot najmanje jedan put.

Nepojavljivanje u sat
Mjeri koliko često kurir ne uspije da se prijavi za rezervisani sat. Imajte na umu da ako rezerviršete sat i ne pojavite se, zauzimate mjesto nekome ko bi te sate odradio.

Sati visoke potražnje
Mjeri na koliko mjesta velike potražnje je kurir povezan u odnosu na ukupan broj mjesta velike potražnje dostupnih u gradu. Mjesta velike potražnje su u kalendaru označena dijamantom.

Pouzdanost
Kuriri mogu slobodno rezervisati i poništiti termine u svom kalendaru. Stopa pouzdanosti procjenjuje koliko često se kurir povezuje u vrijeme koje je rezervisao. Ne uključuje termine koji nisu rezervirani 24 sata ili više unaprijed.

Prihvatanje
Kuriri mogu prihvatiti i odbiti narudžbe koje stižu. Ocena izvrsnosti uzima u obzir broj prihvaćenih i odbijenih porudžbina od strane kurira. Razlika je podijeljena s brojem porudžbina s kojima je kurir ponuđen.

Ocena kvaliteta je osjetljiva na promjene u ponašanju dostavljača i odražava kakvu percepciju o profesionalizmu dostavljača prilikom pružanja usluge imaju razne strane uključene u sistem.

Ocena kvaliteta se zasniva na uslugama dostavljača u poslednjih 28 dana sa najmanje jednim zakazanim terminom. Na taj način, tih 28 dana se može desiti u nizu ili u dužem periodu, u zavisnosti od broja dana kada je dostavljač koristio aplikaciju tokom tog perioda.

To znači da dostavljači mogu da se povežu kad god požele i više nije potrebno zamrzavati nalog kada dostavljač odluči da na neko vreme prestane da koristi aplikaciju. Jednostavno ne zakazuj sate u tom periodu.

Parametri uzimaju u obzir broj narudžbina, zakazano vreme i sate korišćenja aplikacije koji su zaista obavljeni. Od sada će se parametri računati na osnovu broja narudžbina, zakazanih termina i sati korišćenja aplikacije koji su zaista obavljeni.

Nedavna povezivanja imaju veću težinu od starijih

Jednačina je osmišljena tako da nedavno korišćenje aplikacije ima veću težinu od korišćenja do koga je došlo početkom perioda od 28 dana.

Novi dostavljači zarađuju poene posle 7 dana korišćenja aplikacije Usluge novih dostavljača počinju da dobijaju poene posle perioda od 7 dana u kojem su zakazali bar jedan termin. Ocjena će biti dostupna za pregled u aplikaciji osmog dana.

Ocjena kvaliteta se zasniva na više faktora, uključujući i to koliko često odlučiš da se povežeš tokom termina velike potražnje koje navode partneri. Sistem sabira narudžbine koje si obavio/la tokom sati velike potražnje u poslednjih 28 dana.

Imaj na umu da je važno kada prihvatiš narudžbinu, a ne kada je završiš. To znači da, ako prihvatite narudžbinu tokom termina sa velikom potražnjom, ali je završite nakon što je taj termin prošao, i dalje će se računati. Ako prihvatiš narudžbinu prije početka termina sa velikom potražnjom, ali je završiš kada je taj termin počeo, neće se računati.

Ne, ocjena kvaliteta ostaje ista tokom perioda u kom odlučiš da se ne povezuješ. Kada se vratiš, ocjena se računa na osnovu poslednjih 28 dana korišćenja aplikacije pre nego što si otišao/la. Ono što može da se desi je da se ocena kvaliteta poveća ili smanji ako su se drugi dostavljači poboljšali ili pogoršali.

Glovo Montenegro » Ocjena kvaliteta