Raspored sati za povezivanje

Lako možeš da rezervišeš termine u aplikaciji Courier. Da bi to uradio/la, idi u odeljak „Planiranje“ u aplikaciji Courier i pogledaj svoj pregled dana i planove za naredne dane.

Dostupni sati će biti prikazani bijelom bojom, a popunjeni sivom. Samo dodirni dostupne sate tokom kojih želiš da se povežeš sa aplikacijom i oni će postati zeleni, što znači da su rezervisani. Imaj u vidu da za sate označene katancem ne možeš poništiti izbor.booking slots
Čišćenje ranca
Aplikacija
Ocjena kvaliteta
Podrška
Pogodnosti
Prve dostave
Raspored sati za povezivanje
Zarada
Osiguranje
Oprema
Dokumenta
Uslovi
Raspored sati za povezivanje

Lako možeš da rezervišeš termine u aplikaciji Courier. Da bi to uradio/la, idi u odeljak „Planiranje“ u aplikaciji Courier i pogledaj svoj pregled dana i planove za naredne dane.

Dostupni sati će biti prikazani bijelom bojom, a popunjeni sivom. Samo dodirni dostupne sate tokom kojih želiš da se povežeš sa aplikacijom i oni će postati zeleni, što znači da su rezervisani. Imaj u vidu da za sate označene katancem ne možeš poništiti izbor.booking slots
Glovo Montenegro » Raspored sati za povezivanje