Prve dostave

Da bi mogao/la da koristiš aplikaciju za dostavu, treba da zakažeš i rezervišeš termine za datu nedelju.
Termine možeš da zakažeš dva puta nedeljno:

  • Ponedeljkom možeš da rezervišeš sate za vikend
  • Četvrtkom možeš da rezervišeš sate za početak naredne nedelje.

Prije nego što počneš da koristiš aplikaciju, moraćeš da rezervišeš termine u kalendaru. Kada potvrdiš dostupnost za termin, spreman/na si da primaš narudžbine.

Evo 5 savjeta kako da sigurno dobiješ narudžbine:

Potvrdi dostupnost 25 minuta ranije. Aplikacija Courier će te podsjetiti da potvrdiš dostupnost 25 minuta prije početka izabranog termina. Na ovaj način ćeš obavijestiti sistem da si dostupan/na tokom zakazanih sati.
Kreći se po aktivnim oblastima. Ako se nalaziš u aktivnim oblastima grada pre početka termina, vjerovatno ćeš povećati šanse za dobijanje narudžbine.
Baterija potpuno napunjene. Provjerite jesu li vam baterija potpuno napunjena kada se povežete na svoj slot. Imajte na umu da ako vam je baterija ispod 20%, možda nećete moći da se povežete iz bezbjednosnih razloga.
Automatsko dodjeljivanje porudžbina treba da vam bude uključeno. Ako vam je opcija AA uključena, lakše ćete dobiti porudžbinu. Ako hoćete da uzmete pauzu, ne zaboravite da isključite AA.
Dostavljaj sa osmjehom. Veća je vjerovatnoća da će ti klijenti dati pozitivnu ocenu ako dođeš kod njih sa osmjehom.
Čišćenje ranca
Aplikacija
Ocjena kvaliteta
Podrška
Pogodnosti
Prve dostave
Raspored sati za povezivanje
Zarada
Osiguranje
Oprema
Dokumenta
Uslovi
Prve dostave

Da bi mogao/la da koristiš aplikaciju za dostavu, treba da zakažeš i rezervišeš termine za datu nedelju.
Termine možeš da zakažeš dva puta nedeljno:

  • Ponedeljkom možeš da rezervišeš sate za vikend
  • Četvrtkom možeš da rezervišeš sate za početak naredne nedelje.

Prije nego što počneš da koristiš aplikaciju, moraćeš da rezervišeš termine u kalendaru. Kada potvrdiš dostupnost za termin, spreman/na si da primaš narudžbine.

Evo 5 savjeta kako da sigurno dobiješ narudžbine:

Potvrdi dostupnost 25 minuta ranije. Aplikacija Courier će te podsjetiti da potvrdiš dostupnost 25 minuta prije početka izabranog termina. Na ovaj način ćeš obavijestiti sistem da si dostupan/na tokom zakazanih sati.
Kreći se po aktivnim oblastima. Ako se nalaziš u aktivnim oblastima grada pre početka termina, vjerovatno ćeš povećati šanse za dobijanje narudžbine.
Baterija potpuno napunjene. Provjerite jesu li vam baterija potpuno napunjena kada se povežete na svoj slot. Imajte na umu da ako vam je baterija ispod 20%, možda nećete moći da se povežete iz bezbjednosnih razloga.
Automatsko dodjeljivanje porudžbina treba da vam bude uključeno. Ako vam je opcija AA uključena, lakše ćete dobiti porudžbinu. Ako hoćete da uzmete pauzu, ne zaboravite da isključite AA.
Dostavljaj sa osmjehom. Veća je vjerovatnoća da će ti klijenti dati pozitivnu ocenu ako dođeš kod njih sa osmjehom.
Glovo Montenegro » Prve dostave