ნაღდი ანგარიშსწორებით გადახდილი შეკვეთები

უმარტივესად! აი, რა მოხდება, თუ მომხმარებელი ნაღდი ანგარიშსწორებით იხდის:
მომხმარებელი Glovo-ზე ათავსებს შეკვეთას და ირჩევს ნაღდი ანგარიშსწორებით გადახდას
შეკვეთის აღების ადგილზე მიდიხარ და აპლიკაცია მომხმარებლის მიერ არჩეულ გადახდის მეთოდს გატყობინებს.
შეკვეთის მიტანისას მომხმარებელი თანხას გადაგიხდის.
შენი ნაღდი ფულის ბალანსი იზრდება და სისტემა ითვალისწინებს ამას იმ შემთხვევაში, თუ პარტნიორს უნდა გადაუხადო ან დაჯავშნილი საათის ბოლოს ნაღდი ფულის გამოტანას მოისურვებ.
გამოტანილი ნაღდი ფული შემდეგი ინვოისიდან გამოიქვითება. მეტი ორგანიზებულობისთვის, კარგი იქნება, თუ, პირადი საფულის გარდა, სხვა ტიპის საფულესაც გამოიყენებ, რადგან მომხმარებლისგან მიღებული თანხის ცალკე შენახვა შეგეძლება.
შეკვეთის დაბრუნება
შეკვეთების წამოღება
ნაღდი ფულის გატანა
ნაღდი ანგარიშსწორებით გადახდა და ბალანსი
ნაღდი ანგარიშსწორებით გადახდილი შეკვეთები
შეკვეთის სახეობები
საათები
“Check-in”-ის გავლა
ნაღდი ანგარიშსწორებით გადახდილი შეკვეთები

უმარტივესად! აი, რა მოხდება, თუ მომხმარებელი ნაღდი ანგარიშსწორებით იხდის:
მომხმარებელი Glovo-ზე ათავსებს შეკვეთას და ირჩევს ნაღდი ანგარიშსწორებით გადახდას
შეკვეთის აღების ადგილზე მიდიხარ და აპლიკაცია მომხმარებლის მიერ არჩეულ გადახდის მეთოდს გატყობინებს.
შეკვეთის მიტანისას მომხმარებელი თანხას გადაგიხდის.
შენი ნაღდი ფულის ბალანსი იზრდება და სისტემა ითვალისწინებს ამას იმ შემთხვევაში, თუ პარტნიორს უნდა გადაუხადო ან დაჯავშნილი საათის ბოლოს ნაღდი ფულის გამოტანას მოისურვებ.
გამოტანილი ნაღდი ფული შემდეგი ინვოისიდან გამოიქვითება. მეტი ორგანიზებულობისთვის, კარგი იქნება, თუ, პირადი საფულის გარდა, სხვა ტიპის საფულესაც გამოიყენებ, რადგან მომხმარებლისგან მიღებული თანხის ცალკე შენახვა შეგეძლება.
Glovo Georgia » ნაღდი ანგარიშსწორებით გადახდილი შეკვეთები - Georgia