ნაღდი ფულის გატანა

თუკი მომხმარებლისგან ნაღდი ფული მიიღე და შენი დაჯავშნილი საათები დასრულდა, მიიღებ შეტყობინებას, რომელიც შეგახსენებს, რომ საჭიროა, გამოიტანო თანხა „აპლიკაციის ყოველდღიური გატანის ფუნქციით. ეს გამოქვითავს ნაღდ ფულს მომავალი ინვოისიდან. ანგარიშსწორების პერიოდის შემდეგ, მიიღებ ინვოისის დეტალიზაციას, სადაც იხილავ ნაღდი ფულის სახით გატანილ თანხას. შესწორება შემდეგნაირად იქნება ასახული:
  • გავიტანე 50 ₾;
  • ჩემი ინვოისის ღირებულებაა 500 ₾;
  • მისაღები თანხა არის 450 ₾ (50 ₾ გამოიქვითა, რადგან ეს ოდენობა ნაღდი ფულის სახით მივიღე).
შეკვეთის დაბრუნება
შეკვეთების წამოღება
ნაღდი ფულის გატანა
ნაღდი ანგარიშსწორებით გადახდა და ბალანსი
ნაღდი ანგარიშსწორებით გადახდილი შეკვეთები
შეკვეთის სახეობები
საათები
“Check-in”-ის გავლა
ნაღდი ფულის გატანა

თუკი მომხმარებლისგან ნაღდი ფული მიიღე და შენი დაჯავშნილი საათები დასრულდა, მიიღებ შეტყობინებას, რომელიც შეგახსენებს, რომ საჭიროა, გამოიტანო თანხა „აპლიკაციის ყოველდღიური გატანის ფუნქციით. ეს გამოქვითავს ნაღდ ფულს მომავალი ინვოისიდან. ანგარიშსწორების პერიოდის შემდეგ, მიიღებ ინვოისის დეტალიზაციას, სადაც იხილავ ნაღდი ფულის სახით გატანილ თანხას. შესწორება შემდეგნაირად იქნება ასახული:
  • გავიტანე 50 ₾;
  • ჩემი ინვოისის ღირებულებაა 500 ₾;
  • მისაღები თანხა არის 450 ₾ (50 ₾ გამოიქვითა, რადგან ეს ოდენობა ნაღდი ფულის სახით მივიღე).
Glovo Georgia » ნაღდი ფულის გატანა - Georgia