შეკვეთის დაბრუნება

როდესაც თქვენი მიმდინარე შეკვეთა გაუქმდება აღების შემდეგ, ეკრანზე აისახება გაუქმების შეტყობინება, რომელშიც აღნიშნული იქნება, რომ შეცვლილია მიტანის ადგილი. ამ დროს შეგიძლიათ, აირჩიოთ შეკვეთის მომენტალურად ან მოგვიანებით მიტანა.

თუ ამის მოგვიანებით გაკეთებას აირჩევთ, მისატანი ერთეული დარჩება თქვენს შემოსულებში, რომ 24 საათის განმავლობაში ნებისმიერ დროს შეძლოთ შეკვეთის დაბრუნება. თუ შეკვეთის დასაბრუნებლად 1 საათზე მეტი დრო დაგჭირდებათ, შეკვეთის თანხა ჩამოიჭრება თქვენი ანგარიშიდან.


დაბრუნების პროცესის დაწყების შემდეგ 1 საათი გაქვთ, რომ ის დააბრუნოთ დაბრუნების წერტილში.


დაბრუნების წერტილში მისვლისას უნდა „დაადასტუროთ მიტანა“.


დადასტურების შემდეგ თქვენს აპში უნდა წარმოადგინოთ დაბრუნების დამადასტურებელი კოდი, რომელიც მიიღეთ დაბრუნების წერტილში.

დიახ, შეგიძლიათ, გააუქმოთ მიტანა. თუმცა, თუ გააუქმებთ მიტანის პროცესს, რომელიც უკვე მიმდინარეობს, თქვენ ჩამოგეჭრებათ თანხა და ვერ შეძლებთ მის მოგვიანებით მიტანას.

შეკვეთის დაბრუნებისას შეიძლება მოხდეს შემდეგი შემთხვევები:
არ იღებთ კოდს
არასწორ კოდს იღებთ
დაბრუნების წერტილი დაკეტილია
დაბრუნებისას დრო ამოგეწურათ
თუ რომელიმე ზემოთ ჩამოთვლილი შეგემთხვევათ, შეგიძლიათ, გააუქმოთ მიტანის პროცესი. თანხა მაინც ჩამოგეჭრებათ, მაგრამ მიიღებთ ელწერილს, რომელშიც მოცემული იქნება გასაჩივრების ფორმის ბმული, საიდანაც შეძლებთ, ახსნათ თქვენი სიტუაცია. ჩვენ ყურადღებით გავაანალიზებთ სიტუაციას და შესაბამის შემთხვევაში დავაბრუნებთ ჩამოჭრილ თანხას.

თუ თქვენს ტერიტორიაზე მიტანის ყველა წერტილი დაკეტილია, შეგიძლიათ, აქ შეამოწმოთ ყველა ხელმისაწვდომი წერტილი და მათი სამუშაო საათები. გაითვალისწინეთ, რომ შეკვეთის დასაბრუნებლად გაქვთ 24 საათი.

თუ შეკვეთის გაუქმებიდან 24 საათი გავიდა, შემოსულებში მომლოდინე ერთეულს ვადა გაუვა და შეკვეთის დაბრუნებას ვერ შეძლებთ. შეკვეთის თანხა ჩამოგეჭრებათ და გასაჩივრების ბმული გამოგეგზავნებათ ელფოსტით. თქვენ შეგიძლიათ, ახსნათ თქვენი სიტუაცია, ჩვენ კი ყურადღებით გავაანალიზებთ მდგომარეობას და შესაბამის შემთხვევაში დაგიბრუნებთ ჩამოჭრილ თანხას.

თუ სხვა შეკვეთას ასრულებთ, ვერ შეძლებთ მიტანის პროცესის დაწყებას. ჯერ მიმდინარე შეკვეთა უნდა შეასრულოთ და ცადოთ ხელახლა.

ქვემოთ შეგიძლიათ იპოვოთ დაბრუნების სხვადასხვა ხელმისაწვდომი წერტილი თქვენს ქალაქში:

ახალი პროცესით, გვსურს თქვენი გამოცდილება კიდევ უფრო სამართლიანი გავხადოთ, შესაბამისად, გაუქმებული შეკვეთისთვის კომპენსაციას დისტანციის მიხედვით, მაქსიმუმ 3 GEL-ს მიიღებ.
შეკვეთის დაბრუნება
შეკვეთების წამოღება
ნაღდი ფულის გატანა
ნაღდი ანგარიშსწორებით გადახდა და ბალანსი
ნაღდი ანგარიშსწორებით გადახდილი შეკვეთები
შეკვეთის სახეობები
საათები
“Check-in”-ის გავლა
შეკვეთის დაბრუნება

როდესაც თქვენი მიმდინარე შეკვეთა გაუქმდება აღების შემდეგ, ეკრანზე აისახება გაუქმების შეტყობინება, რომელშიც აღნიშნული იქნება, რომ შეცვლილია მიტანის ადგილი. ამ დროს შეგიძლიათ, აირჩიოთ შეკვეთის მომენტალურად ან მოგვიანებით მიტანა.

თუ ამის მოგვიანებით გაკეთებას აირჩევთ, მისატანი ერთეული დარჩება თქვენს შემოსულებში, რომ 24 საათის განმავლობაში ნებისმიერ დროს შეძლოთ შეკვეთის დაბრუნება. თუ შეკვეთის დასაბრუნებლად 1 საათზე მეტი დრო დაგჭირდებათ, შეკვეთის თანხა ჩამოიჭრება თქვენი ანგარიშიდან.


დაბრუნების პროცესის დაწყების შემდეგ 1 საათი გაქვთ, რომ ის დააბრუნოთ დაბრუნების წერტილში.


დაბრუნების წერტილში მისვლისას უნდა „დაადასტუროთ მიტანა“.


დადასტურების შემდეგ თქვენს აპში უნდა წარმოადგინოთ დაბრუნების დამადასტურებელი კოდი, რომელიც მიიღეთ დაბრუნების წერტილში.

დიახ, შეგიძლიათ, გააუქმოთ მიტანა. თუმცა, თუ გააუქმებთ მიტანის პროცესს, რომელიც უკვე მიმდინარეობს, თქვენ ჩამოგეჭრებათ თანხა და ვერ შეძლებთ მის მოგვიანებით მიტანას.

შეკვეთის დაბრუნებისას შეიძლება მოხდეს შემდეგი შემთხვევები:
არ იღებთ კოდს
არასწორ კოდს იღებთ
დაბრუნების წერტილი დაკეტილია
დაბრუნებისას დრო ამოგეწურათ
თუ რომელიმე ზემოთ ჩამოთვლილი შეგემთხვევათ, შეგიძლიათ, გააუქმოთ მიტანის პროცესი. თანხა მაინც ჩამოგეჭრებათ, მაგრამ მიიღებთ ელწერილს, რომელშიც მოცემული იქნება გასაჩივრების ფორმის ბმული, საიდანაც შეძლებთ, ახსნათ თქვენი სიტუაცია. ჩვენ ყურადღებით გავაანალიზებთ სიტუაციას და შესაბამის შემთხვევაში დავაბრუნებთ ჩამოჭრილ თანხას.

თუ თქვენს ტერიტორიაზე მიტანის ყველა წერტილი დაკეტილია, შეგიძლიათ, აქ შეამოწმოთ ყველა ხელმისაწვდომი წერტილი და მათი სამუშაო საათები. გაითვალისწინეთ, რომ შეკვეთის დასაბრუნებლად გაქვთ 24 საათი.

თუ შეკვეთის გაუქმებიდან 24 საათი გავიდა, შემოსულებში მომლოდინე ერთეულს ვადა გაუვა და შეკვეთის დაბრუნებას ვერ შეძლებთ. შეკვეთის თანხა ჩამოგეჭრებათ და გასაჩივრების ბმული გამოგეგზავნებათ ელფოსტით. თქვენ შეგიძლიათ, ახსნათ თქვენი სიტუაცია, ჩვენ კი ყურადღებით გავაანალიზებთ მდგომარეობას და შესაბამის შემთხვევაში დაგიბრუნებთ ჩამოჭრილ თანხას.

თუ სხვა შეკვეთას ასრულებთ, ვერ შეძლებთ მიტანის პროცესის დაწყებას. ჯერ მიმდინარე შეკვეთა უნდა შეასრულოთ და ცადოთ ხელახლა.

ქვემოთ შეგიძლიათ იპოვოთ დაბრუნების სხვადასხვა ხელმისაწვდომი წერტილი თქვენს ქალაქში:

ახალი პროცესით, გვსურს თქვენი გამოცდილება კიდევ უფრო სამართლიანი გავხადოთ, შესაბამისად, გაუქმებული შეკვეთისთვის კომპენსაციას დისტანციის მიხედვით, მაქსიმუმ 3 GEL-ს მიიღებ.
Glovo Georgia » შეკვეთის დაბრუნება - Georgia