ნაღდი ანგარიშსწორებით გადახდა და ბალანსი

აპლიკაცია აცნობებს პარტნიორის მიერ არჩეულ გადახდის ტიპს:
 • არ გადაიხადო:ეს ვარიანტი ჩნდება პარტნიორების შეკვეთისას და გლოვერის ზოგიერთ შეკვეთაზე.
 • გადახდა ნაღდი ფულით:ნაღდი ფული უნდა გამოიყენო. თუ არ დაგიგროვებია საკმარისი თანხა მომხმარებლებისგან, ნაღდი ანგარიშსწორებით გადასახდელ შეკვეთებს არ მიიღებ.

მომხმარებელს შეუძლია აირჩიოს ერთ-ერთი შემდეგი ვარიანტიდან:
 • ნაღდი ანგარიშსწორებით გადახდა: როცა მომხმარებელი ნაღდი ანგარიშსწორებით გადაიხდის, ოდენობა ნაღდი ფულის ბალანსზე დაგემატება.
 • საკრედიტო ბარათით გადახდა: მომხმარებელმა აპლიკაციაში შეკვეთის განთავსებისას გადაიხადა საკრედიტო ბარათით.

უმარტივესად! აი, რა მოხდება, თუ მომხმარებელი ნაღდი ანგარიშსწორებით იხდის:
მომხმარებელი Glovo-ზე ათავსებს შეკვეთას და ირჩევს ნაღდი ანგარიშსწორებით გადახდას
შეკვეთის აღების ადგილზე მიდიხარ და აპლიკაცია მომხმარებლის მიერ არჩეულ გადახდის მეთოდს გატყობინებს.
შეკვეთის მიტანისას მომხმარებელი თანხას გადაგიხდის.
შენი ნაღდი ფულის ბალანსი იზრდება და სისტემა ითვალისწინებს ამას იმ შემთხვევაში, თუ პარტნიორს უნდა გადაუხადო ან დაჯავშნილი საათის ბოლოს ნაღდი ფულის გამოტანას მოისურვებ.
გამოტანილი ნაღდი ფული შემდეგი ინვოისიდან გამოიქვითება. მეტი ორგანიზებულობისთვის, კარგი იქნება, თუ, პირადი საფულის გარდა, სხვა ტიპის საფულესაც გამოიყენებ, რადგან მომხმარებლისგან მიღებული თანხის ცალკე შენახვა შეგეძლება.

ნაღდი ფულის ბალანსზე მოცემულია ყველა ის ოდენობა, რომელიც აპლიკაციით შეკვეთის მიტანისას ნაღდი ანგარიშსწორებით მიიღე. ნაღდი ფულის ბალანსი იზრდება ან მცირდება, რაც დამოკიდებულია შემდეგ ასპექტებზე:
ნაღდი ფულის ბალანსის ზრდა:
 • როცა მომხმარებელი ნაღდი ანგარიშსწორებით გადაიხდის
ნაღდი ფულის ბალანსის შემცირება:
 • როცა პარტნიორს ნაღდი ანგარიშსწორებით უხდი
 • როცა ბალანსი გასწორდება ანგარიშსწორების პერიოდის ბოლოს და შენ გამოიტან ნაღდ ფულს.
შეკვეთის დაბრუნება
შეკვეთების წამოღება
ნაღდი ფულის გატანა
ნაღდი ანგარიშსწორებით გადახდა და ბალანსი
ნაღდი ანგარიშსწორებით გადახდილი შეკვეთები
შეკვეთის სახეობები
საათები
“Check-in”-ის გავლა
ნაღდი ანგარიშსწორებით გადახდა და ბალანსი

აპლიკაცია აცნობებს პარტნიორის მიერ არჩეულ გადახდის ტიპს:
 • არ გადაიხადო:ეს ვარიანტი ჩნდება პარტნიორების შეკვეთისას და გლოვერის ზოგიერთ შეკვეთაზე.
 • გადახდა ნაღდი ფულით:ნაღდი ფული უნდა გამოიყენო. თუ არ დაგიგროვებია საკმარისი თანხა მომხმარებლებისგან, ნაღდი ანგარიშსწორებით გადასახდელ შეკვეთებს არ მიიღებ.

მომხმარებელს შეუძლია აირჩიოს ერთ-ერთი შემდეგი ვარიანტიდან:
 • ნაღდი ანგარიშსწორებით გადახდა: როცა მომხმარებელი ნაღდი ანგარიშსწორებით გადაიხდის, ოდენობა ნაღდი ფულის ბალანსზე დაგემატება.
 • საკრედიტო ბარათით გადახდა: მომხმარებელმა აპლიკაციაში შეკვეთის განთავსებისას გადაიხადა საკრედიტო ბარათით.

უმარტივესად! აი, რა მოხდება, თუ მომხმარებელი ნაღდი ანგარიშსწორებით იხდის:
მომხმარებელი Glovo-ზე ათავსებს შეკვეთას და ირჩევს ნაღდი ანგარიშსწორებით გადახდას
შეკვეთის აღების ადგილზე მიდიხარ და აპლიკაცია მომხმარებლის მიერ არჩეულ გადახდის მეთოდს გატყობინებს.
შეკვეთის მიტანისას მომხმარებელი თანხას გადაგიხდის.
შენი ნაღდი ფულის ბალანსი იზრდება და სისტემა ითვალისწინებს ამას იმ შემთხვევაში, თუ პარტნიორს უნდა გადაუხადო ან დაჯავშნილი საათის ბოლოს ნაღდი ფულის გამოტანას მოისურვებ.
გამოტანილი ნაღდი ფული შემდეგი ინვოისიდან გამოიქვითება. მეტი ორგანიზებულობისთვის, კარგი იქნება, თუ, პირადი საფულის გარდა, სხვა ტიპის საფულესაც გამოიყენებ, რადგან მომხმარებლისგან მიღებული თანხის ცალკე შენახვა შეგეძლება.

ნაღდი ფულის ბალანსზე მოცემულია ყველა ის ოდენობა, რომელიც აპლიკაციით შეკვეთის მიტანისას ნაღდი ანგარიშსწორებით მიიღე. ნაღდი ფულის ბალანსი იზრდება ან მცირდება, რაც დამოკიდებულია შემდეგ ასპექტებზე:
ნაღდი ფულის ბალანსის ზრდა:
 • როცა მომხმარებელი ნაღდი ანგარიშსწორებით გადაიხდის
ნაღდი ფულის ბალანსის შემცირება:
 • როცა პარტნიორს ნაღდი ანგარიშსწორებით უხდი
 • როცა ბალანსი გასწორდება ანგარიშსწორების პერიოდის ბოლოს და შენ გამოიტან ნაღდ ფულს.
Glovo Georgia » ნაღდი ანგარიშსწორებით გადახდა და ბალანსი - Georgia