დამატებითი თანხის გამომუშავება

მომხმარებელს შეკვეთის განთავსებისას ვთავაზობთ გასამრჯელოს დატოვების არჩევანს. აღნიშნული გასამრჯელო მთლიანად შენია.

გლოვერის აპლიკაციის „გამოწვევების“ განყოფილებაში ყოველთვის იპოვი ახალ გამოწვევებს. გამოწვევებში მონაწილეობის მიღებით საშუალება გეძლევა, დამატებითი შემოსავალი მიიღო თითოეულ შეკვეთაზე, იმ შემთხვევაში, თუ პირობებს დააკმაყოფილებ. გახსოვდეს: მხოლოდ გამარჯვება შეგიძლია. გამოწვევები გეხმარება დამატებითი შემოსავლის მიღებაში.

დიახ, წვიმის დროს, ძირითად განაკვეთზე დაგემატება თანხა, განვლილი მანძილისა და მოცდის დროის მიხედვით.

დიახ, პიკის საათებში — სამხრის დროსა და შაბათ-კვირის საღამოებზე მიტანისას შენს შემოსავალს თანხა დაემატება.

გლოვერის აპლიკაციის „გამოწვევების“ განყოფილებაში შეგიძლია ნახო მიმდინარე გამოწვევები და მომდევნო გამოწვევები (შესაძლებლობის შემთხვევაში). მონაწილეობის მისაღებად, უბრალოდ დააჭირე გამოწვევაზე. ახალი გამოწვევის გააქტიურებისას, შეტყობინებას მიიღებ.

ინვოისები
გადახდები
მოწვევები
დამატებითი თანხის გამომუშავება
ძირითადი გამომუშავება
გამოწვევები აპლიკაციაში – ყოველკვირეული დანამატი
Ნაღდი ფულის ბალანსი
დამატებითი თანხის გამომუშავება

მომხმარებელს შეკვეთის განთავსებისას ვთავაზობთ გასამრჯელოს დატოვების არჩევანს. აღნიშნული გასამრჯელო მთლიანად შენია.

გლოვერის აპლიკაციის „გამოწვევების“ განყოფილებაში ყოველთვის იპოვი ახალ გამოწვევებს. გამოწვევებში მონაწილეობის მიღებით საშუალება გეძლევა, დამატებითი შემოსავალი მიიღო თითოეულ შეკვეთაზე, იმ შემთხვევაში, თუ პირობებს დააკმაყოფილებ. გახსოვდეს: მხოლოდ გამარჯვება შეგიძლია. გამოწვევები გეხმარება დამატებითი შემოსავლის მიღებაში.

დიახ, წვიმის დროს, ძირითად განაკვეთზე დაგემატება თანხა, განვლილი მანძილისა და მოცდის დროის მიხედვით.

დიახ, პიკის საათებში — სამხრის დროსა და შაბათ-კვირის საღამოებზე მიტანისას შენს შემოსავალს თანხა დაემატება.

გლოვერის აპლიკაციის „გამოწვევების“ განყოფილებაში შეგიძლია ნახო მიმდინარე გამოწვევები და მომდევნო გამოწვევები (შესაძლებლობის შემთხვევაში). მონაწილეობის მისაღებად, უბრალოდ დააჭირე გამოწვევაზე. ახალი გამოწვევის გააქტიურებისას, შეტყობინებას მიიღებ.

Glovo Georgia » დამატებითი თანხის გამომუშავება - Georgia