Ნაღდი ფულის ბალანსი

მომხმარებელს შეკვეთის საფასურის გადახდა ნაღდი ფულითაც შეუძლია. შეინახეთ შეკვეთის დასრულებისას გადმოცემული თანხა. ქეშ ბალანსი თქვენ ხელთ არსებული ნაღდი ფულის ბალანსია და იცვლება იმის მიხედვით, თუ რა თანხას მიიღებთ და რას – გადაიხდით. ამ ბალანსს ქეშ ბალანსს ვუწოდებთ.

ქეშ ბალანსი დაგროვილი ნაღდი ფულის ჯამია. ბალანსი შეიძლება შეიცვალოს. აპლიკაციაში ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ თქვენ ხელთ არსებული ნაღდი ფულის გადამოწმება. გირჩევთ ეს თანხა თქვენი პირადი ფულისაგან განცალკევებით, ცალკე საფულეში შეინახოთ ან თუ თქვენი საფულე შედგება ორი განყოფილებისგან, განაცალკავეთ, რათა უკეთ შეძლოთ მისი კონტროლი.

სხვადასხვა მოვლენებიდან გამომდინარე, ბალანსი იცვლება:
ბალანსი იზრდება, როცა კლიენტი ნაღდით იხდის
ბალანსი იკლებს, როცა ობიექტს ნაღდით უხდით
ბალანსი იკლებს თანხის გატანისას (წინასწარი გადახდა, ანაზღაურების ხელზე აღება). აპლიკაცია ამის შესახებაც შეგატყობინებთ.
ბალანსი იკლებს, როდესაც კომპანია აკორექტირებს ანაზღაურების ჩარიცხვამდე რამოდენიმე დღით ადრე.

როცა აპლიკაციიდან შეტყობინება მოგივათ, შესაძლებლობა გექნებათ ქეშ ბალანსიდან თანხა აიღოთ. შეტყობინების მიღება იმაზეა დამოკიდებული, თუ რა თანხა გადაიხადეს მომხმარებლებმა ნაღდით, ანუ რა რაოდენობის ნაღდი ფული მიიღეთ ჯამურად. თანხის ქეშ აუთი და კორექტირება საჭიროა თქვენივე უსაფრთხოებისათვის, რადგან დიდი ოდენობით თანხა არ ატაროთ.
ინვოისები
გადახდები
მოწვევები
დამატებითი თანხის გამომუშავება
ძირითადი გამომუშავება
გამოწვევები აპლიკაციაში – ყოველკვირეული დანამატი
Ნაღდი ფულის ბალანსი
Ნაღდი ფულის ბალანსი

მომხმარებელს შეკვეთის საფასურის გადახდა ნაღდი ფულითაც შეუძლია. შეინახეთ შეკვეთის დასრულებისას გადმოცემული თანხა. ქეშ ბალანსი თქვენ ხელთ არსებული ნაღდი ფულის ბალანსია და იცვლება იმის მიხედვით, თუ რა თანხას მიიღებთ და რას – გადაიხდით. ამ ბალანსს ქეშ ბალანსს ვუწოდებთ.

ქეშ ბალანსი დაგროვილი ნაღდი ფულის ჯამია. ბალანსი შეიძლება შეიცვალოს. აპლიკაციაში ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ თქვენ ხელთ არსებული ნაღდი ფულის გადამოწმება. გირჩევთ ეს თანხა თქვენი პირადი ფულისაგან განცალკევებით, ცალკე საფულეში შეინახოთ ან თუ თქვენი საფულე შედგება ორი განყოფილებისგან, განაცალკავეთ, რათა უკეთ შეძლოთ მისი კონტროლი.

სხვადასხვა მოვლენებიდან გამომდინარე, ბალანსი იცვლება:
ბალანსი იზრდება, როცა კლიენტი ნაღდით იხდის
ბალანსი იკლებს, როცა ობიექტს ნაღდით უხდით
ბალანსი იკლებს თანხის გატანისას (წინასწარი გადახდა, ანაზღაურების ხელზე აღება). აპლიკაცია ამის შესახებაც შეგატყობინებთ.
ბალანსი იკლებს, როდესაც კომპანია აკორექტირებს ანაზღაურების ჩარიცხვამდე რამოდენიმე დღით ადრე.

როცა აპლიკაციიდან შეტყობინება მოგივათ, შესაძლებლობა გექნებათ ქეშ ბალანსიდან თანხა აიღოთ. შეტყობინების მიღება იმაზეა დამოკიდებული, თუ რა თანხა გადაიხადეს მომხმარებლებმა ნაღდით, ანუ რა რაოდენობის ნაღდი ფული მიიღეთ ჯამურად. თანხის ქეშ აუთი და კორექტირება საჭიროა თქვენივე უსაფრთხოებისათვის, რადგან დიდი ოდენობით თანხა არ ატაროთ.
Glovo Georgia » Ნაღდი ფულის ბალანსი - Georgia