ინვოისები

ინვოისი სამ ნაწილად არის დაყოფილი: 1. პირადი მონაცემები 2. შემოსავლები 3. შესწორებები

პირადი მონაცემები შენი იურიდიული ხასიათის და პირადი მონაცემები. თუკი შეცდომას აღმოაჩენ ან ინფორმაციის შეცვლა გსურს, აპლიკაციის პროფილის მიმოხილვაში შეგიძლია დააჭირო ღილაკზე — „მხარდაჭერის გუნდთან დაკავშირება“, აირჩიო „პროფილი/მასალები“ და ჩამოსაშლელ მენიუში შეიყვანო „პირადი ინფორმაცია“. აღწერე, რომელი ინფორმაციის შეცვლა გსურს. გუნდი 24 საათის განმავლობაში დაგიკავშირდება.
შემოსავლები მომხმარებლებისთვის შენ მიერ შეთავაზებული მომსახურების შეჯამება, ე.ი., შეკვეთების მიტანისა და დამატებითი პრომოაქციებისგან გამომუშავებული სრული შემოსავალი.
შესწორებები ა. მომხმარებლებისგან მიღებული ნაღდი ფული: თანხა, რომელსაც ნაღდი ფულის ბალანსში ხედავ და რომელიც მომხმარებლებისგანაა მიღებული. ბ. ადმინისტრაციული შესწორებები: მასალების შესყიდვა ან შესწორებები წინა ინვოისიდან. მაგალითად, თუკი წინა ინვოისში უარყოფით ღირებულებას მიიღებ, ეს ამ ანგარიშში გამოჩნდება.

ინვოისების გაგება თავიდან შეიძლება გაგიჭირდეს. არ იდარდო, ქვემოთ გაეცნობი რამდენიმე კომპონენტის მარტივ ახსნას. შეთავაზებული შესრულება ჯამში: გულისხმობს ყველა მიტანილი შეკვეთიდან მიღებული შემოსავლის ჯამს. ეს მოიცავს დანამატს, გამოწვევების თანხასა და სხვა დამატებებს. თუმცა, დამატებითი გასამრჯელო აქ არ იქნება მოცემული. დღგ: დამატებითი ღირებულების გადასახადი (არსებობის შემთხვევაში). ინვოისის ჯამი: მოიცავს სახელმწიფო გადასახადის გამოქვითვის შემდეგ დარჩენილი შემოსავლის ჯამს. სულ მიღებული ნაღდი ფული: აღნიშნული ოდენობა მოიცავს დღიური ნაღდი ფულის გამოტანასა და პერიოდის ბოლოს ნაღდი ფულის შეგროვებას. ნაღდი ფულის შეგროვება პერიოდის ბოლოს: ეს არის ჯამი იმ თანხისა, რომელზეც სისტემა გატყობინებს, რომ ანგარიშის გამოწერის დღეს (ორშაბათი) გამოიტანო და აღნიშნავს დასრულებულ პერიოდს. შეტყობინებას მიიღებ და ნახავ ბალანსის შემცირებას. აღნიშნული მხოლოდ ინვოისში შეგხვდება. ნაღდი ფულის ყოველდღიური განაღდების ჯამი: შემოსავლებზე წინასწარ მიღებული თანხის ოდენობა, ყოველდღიურად და ანგარიშის გამოწერის 14-დღიანი პერიოდის განმავლობაში. აპლიკაციის „ნაღდი ფულის გამოტანის“ განყოფილებაში მიიღებ შეტყობინებას, რომელიც გაცნობებს გამოსატან ოდენობას. მომხმარებლებისგან მიღებული დამატებითი გასამრჯელოს ჯამი: ეს გულისხმობს დამატებით გასამრჯელოს, რომელიც მომხმარებლებისგან მიიღე. ადმინისტრაციული შესწორებები: მოიცავს ქვემოთ აღწერილი დადებითი და უარყოფითი შესწორებების ჯამს: აღჭურვილობა ჯამში: პროფილის გააქტიურებისას მიღებული პროდუქტების შესწორება. თუ პროდუქტები Glovo Store-დან არ გიყიდია, გამოქვითვას მხოლოდ შენს პირველ ინვოისში მიიღებ. თანხა წინა მომსახურებებიდან: ის გამომდინარეობს წინა ინვოისის უარყოფითი ოდენობიდან. სხვა: დანარჩენი შესწორებები, რომლებიც წინა კატეგორიებში არ არის ნახსენები (მაგ., არმიტანილი შეკვეთები, ხელახლა გადაბმულ შეკვეთაზე გარანტიის გაუქმება და საკრედიტო მოხსენებითი ბარათები). შესწორებების ჯამი: ეს მოიცავს ზემოთ ჩამოთვლილი ყველა შესწორების ჯამს (მიღებული ნაღდი ფულის ჯამი + მომხმარებლის დამატებითი გასამრჯელო + ადმინისტრაციული შესწორებები). ჯამში მისაღები: საბანკო გადარიცხვით მისაღები ოდენობის ჯამი. ინვოისის ჯამი: (1.3) — შესწორების ჯამი — ნებისმიერი სავაჭრო გაერთიანების უფლებამოსილება.

თუ რაიმე მიზეზით ვერ მიიღე ინვოისი ან ხელმეორედ გამოგზავნა გსურს, ეს გლოვერის აპლიკაციით შეგიძლია მოითხოვო.

გადადი „პროფილზე“
დააჭირე „მხარდაჭერის გუნდთან დაკავშირებაზე“”
აირჩიე „შემოსავლები“ და შემდეგ კი „დოკუმენტის ხელახლა გაგზავნა“

ტექსტის განყოფილებაში კონკრეტული ინვოისი შეგიძლია მიუთითო. რაც შეიძლება მეტი დეტალის მოწოდებით დაგვეხმარები სწორი პასუხის მიღებაში. დოკუმენტს შეტყობინების გაგზავნიდან 24 საათში მიიღებ.

ინვოისები
გადახდები
მოწვევები
დამატებითი თანხის გამომუშავება
ძირითადი გამომუშავება
გამოწვევები აპლიკაციაში – ყოველკვირეული დანამატი
Ნაღდი ფულის ბალანსი
ინვოისები

ინვოისი სამ ნაწილად არის დაყოფილი: 1. პირადი მონაცემები 2. შემოსავლები 3. შესწორებები

პირადი მონაცემები შენი იურიდიული ხასიათის და პირადი მონაცემები. თუკი შეცდომას აღმოაჩენ ან ინფორმაციის შეცვლა გსურს, აპლიკაციის პროფილის მიმოხილვაში შეგიძლია დააჭირო ღილაკზე — „მხარდაჭერის გუნდთან დაკავშირება“, აირჩიო „პროფილი/მასალები“ და ჩამოსაშლელ მენიუში შეიყვანო „პირადი ინფორმაცია“. აღწერე, რომელი ინფორმაციის შეცვლა გსურს. გუნდი 24 საათის განმავლობაში დაგიკავშირდება.
შემოსავლები მომხმარებლებისთვის შენ მიერ შეთავაზებული მომსახურების შეჯამება, ე.ი., შეკვეთების მიტანისა და დამატებითი პრომოაქციებისგან გამომუშავებული სრული შემოსავალი.
შესწორებები ა. მომხმარებლებისგან მიღებული ნაღდი ფული: თანხა, რომელსაც ნაღდი ფულის ბალანსში ხედავ და რომელიც მომხმარებლებისგანაა მიღებული. ბ. ადმინისტრაციული შესწორებები: მასალების შესყიდვა ან შესწორებები წინა ინვოისიდან. მაგალითად, თუკი წინა ინვოისში უარყოფით ღირებულებას მიიღებ, ეს ამ ანგარიშში გამოჩნდება.

ინვოისების გაგება თავიდან შეიძლება გაგიჭირდეს. არ იდარდო, ქვემოთ გაეცნობი რამდენიმე კომპონენტის მარტივ ახსნას. შეთავაზებული შესრულება ჯამში: გულისხმობს ყველა მიტანილი შეკვეთიდან მიღებული შემოსავლის ჯამს. ეს მოიცავს დანამატს, გამოწვევების თანხასა და სხვა დამატებებს. თუმცა, დამატებითი გასამრჯელო აქ არ იქნება მოცემული. დღგ: დამატებითი ღირებულების გადასახადი (არსებობის შემთხვევაში). ინვოისის ჯამი: მოიცავს სახელმწიფო გადასახადის გამოქვითვის შემდეგ დარჩენილი შემოსავლის ჯამს. სულ მიღებული ნაღდი ფული: აღნიშნული ოდენობა მოიცავს დღიური ნაღდი ფულის გამოტანასა და პერიოდის ბოლოს ნაღდი ფულის შეგროვებას. ნაღდი ფულის შეგროვება პერიოდის ბოლოს: ეს არის ჯამი იმ თანხისა, რომელზეც სისტემა გატყობინებს, რომ ანგარიშის გამოწერის დღეს (ორშაბათი) გამოიტანო და აღნიშნავს დასრულებულ პერიოდს. შეტყობინებას მიიღებ და ნახავ ბალანსის შემცირებას. აღნიშნული მხოლოდ ინვოისში შეგხვდება. ნაღდი ფულის ყოველდღიური განაღდების ჯამი: შემოსავლებზე წინასწარ მიღებული თანხის ოდენობა, ყოველდღიურად და ანგარიშის გამოწერის 14-დღიანი პერიოდის განმავლობაში. აპლიკაციის „ნაღდი ფულის გამოტანის“ განყოფილებაში მიიღებ შეტყობინებას, რომელიც გაცნობებს გამოსატან ოდენობას. მომხმარებლებისგან მიღებული დამატებითი გასამრჯელოს ჯამი: ეს გულისხმობს დამატებით გასამრჯელოს, რომელიც მომხმარებლებისგან მიიღე. ადმინისტრაციული შესწორებები: მოიცავს ქვემოთ აღწერილი დადებითი და უარყოფითი შესწორებების ჯამს: აღჭურვილობა ჯამში: პროფილის გააქტიურებისას მიღებული პროდუქტების შესწორება. თუ პროდუქტები Glovo Store-დან არ გიყიდია, გამოქვითვას მხოლოდ შენს პირველ ინვოისში მიიღებ. თანხა წინა მომსახურებებიდან: ის გამომდინარეობს წინა ინვოისის უარყოფითი ოდენობიდან. სხვა: დანარჩენი შესწორებები, რომლებიც წინა კატეგორიებში არ არის ნახსენები (მაგ., არმიტანილი შეკვეთები, ხელახლა გადაბმულ შეკვეთაზე გარანტიის გაუქმება და საკრედიტო მოხსენებითი ბარათები). შესწორებების ჯამი: ეს მოიცავს ზემოთ ჩამოთვლილი ყველა შესწორების ჯამს (მიღებული ნაღდი ფულის ჯამი + მომხმარებლის დამატებითი გასამრჯელო + ადმინისტრაციული შესწორებები). ჯამში მისაღები: საბანკო გადარიცხვით მისაღები ოდენობის ჯამი. ინვოისის ჯამი: (1.3) — შესწორების ჯამი — ნებისმიერი სავაჭრო გაერთიანების უფლებამოსილება.

თუ რაიმე მიზეზით ვერ მიიღე ინვოისი ან ხელმეორედ გამოგზავნა გსურს, ეს გლოვერის აპლიკაციით შეგიძლია მოითხოვო.

გადადი „პროფილზე“
დააჭირე „მხარდაჭერის გუნდთან დაკავშირებაზე“”
აირჩიე „შემოსავლები“ და შემდეგ კი „დოკუმენტის ხელახლა გაგზავნა“

ტექსტის განყოფილებაში კონკრეტული ინვოისი შეგიძლია მიუთითო. რაც შეიძლება მეტი დეტალის მოწოდებით დაგვეხმარები სწორი პასუხის მიღებაში. დოკუმენტს შეტყობინების გაგზავნიდან 24 საათში მიიღებ.

Glovo Georgia » ინვოისები - Georgia