ძირითადი პროდუქტები
ძირითადი პროდუქტები
საბუთები

Glovo-ზე გლოვერად დასარეგისტრირებლად, საჭიროა საბუთების გამოგზავნა. საჭიროა შემდეგი საბუთები:

პირადობის მოწმობა
მცირე ბიზნესის სერტიფიკატი
მართვის მოწმობა

საიტზე დარეგისტრირების შემდეგ, მიიღებ ელფოსტას, რომელიც მოგთხოვს საჭირო საბუთების გამოგზავნას. დარწმუნდი, რომ ყველა საბუთი მზად გაქვს:

პირადობის მოწმობა
თვითდასაქმებულობის ლიცენზია

ყველა საბუთის მოწოდების შემდეგ, ჩვენ დაგიკავშირდებით.

ზურგჩანთის წმენდა
სარგებელი
აპლიკაცია
მხარდაჭერა
სარეიტინგო ქულა
პირველი შეკვეთების მიტანა
დაკავშირების საათების დაგეგმვა
გამომუშავება
დაზღვევა
მასალები
საბუთები
მოთხოვნები
საბუთები

Glovo-ზე გლოვერად დასარეგისტრირებლად, საჭიროა საბუთების გამოგზავნა. საჭიროა შემდეგი საბუთები:

პირადობის მოწმობა
მცირე ბიზნესის სერტიფიკატი
მართვის მოწმობა

საიტზე დარეგისტრირების შემდეგ, მიიღებ ელფოსტას, რომელიც მოგთხოვს საჭირო საბუთების გამოგზავნას. დარწმუნდი, რომ ყველა საბუთი მზად გაქვს:

პირადობის მოწმობა
თვითდასაქმებულობის ლიცენზია

ყველა საბუთის მოწოდების შემდეგ, ჩვენ დაგიკავშირდებით.

Glovo Georgia » საბუთები