ძირითადი პროდუქტები
ძირითადი პროდუქტები
საბუთები

Glovo-ზე გლოვერად დასარეგისტრირებლად, საჭიროა საბუთების გამოგზავნა. საჭიროა შემდეგი საბუთები:

პირადობის მოწმობა
მცირე ბიზნესის სერტიფიკატი
მართვის მოწმობა

საიტზე დარეგისტრირების შემდეგ, მიიღებ ელფოსტას, რომელიც მოგთხოვს საჭირო საბუთების გამოგზავნას. დარწმუნდი, რომ ყველა საბუთი მზად გაქვს:

პირადობის მოწმობა
თვითდასაქმებულობის ლიცენზია

ყველა საბუთის მოწოდების შემდეგ, ჩვენ დაგიკავშირდებით.

მოგეწონათ ეს სტატია?
სარგებელი
აპლიკაცია
მხარდაჭერა
სარეიტინგო ქულა
პირველი შეკვეთების მიტანა
დაკავშირების საათების დაგეგმვა
შემოსავლები
დაზღვევა
მასალები
საბუთები
მოთხოვნები
საბუთები

Glovo-ზე გლოვერად დასარეგისტრირებლად, საჭიროა საბუთების გამოგზავნა. საჭიროა შემდეგი საბუთები:

პირადობის მოწმობა
მცირე ბიზნესის სერტიფიკატი
მართვის მოწმობა

საიტზე დარეგისტრირების შემდეგ, მიიღებ ელფოსტას, რომელიც მოგთხოვს საჭირო საბუთების გამოგზავნას. დარწმუნდი, რომ ყველა საბუთი მზად გაქვს:

პირადობის მოწმობა
თვითდასაქმებულობის ლიცენზია

ყველა საბუთის მოწოდების შემდეგ, ჩვენ დაგიკავშირდებით.

მოგეწონათ ეს სტატია?
Glovo Georgia » How to become a courier? - Georgia