ძირითადი პროდუქტები
ძირითადი პროდუქტები
დაზღვევა

აპლიკაციით მიტანისას სადაზღვევო კომპანია დაკავშირებიდან ერთი საათის განმავლობაში გაზღვევს. კომპანია ფარავს პირად ინციდენტებს (მაგ., უბედური შემთხვევა) და მესამე პირისთვის მიყენებულ ზიანს (მაგ., პარტნიორები ან მომხმარებლები).

Glovo-ს გამოყენებისას, დაზღვეული ხარ პირადი და მესამე პირისთვის მიყენებული ზიანის შემთხვევაში — გლოვერის აპლიკაციასთან დაკავშირების გაუქმებიდან ერთი საათის განმავლობაში. ჩვენი რჩევაა, გააფორმო ავტოსატრანსპორტო ან/და საკუთრების დაზღვევა, რომელიც დაფარავს სატრანსპორტო საშუალების ან საქონლის დაკარგვას ან დაზიანებას. ასევე, გაითვალისწინე, რომ ქვეყნის რეგულაციებისა და გამოსაყენებელი სატრანსპორტო საშუალების ტიპის მიხედვით, შეიძლება დაგჭირდეს სავალდებულო პირადი დაზღვევა.

სადაზღვევო პრეტენზიის წარდგენა ინტერნეტით, სადაზღვევო პარტნიორის ვებსაიტზე შეგიძლია. უნდა შეიყვანო უბედური შემთხვევის დეტალები, პირადი ინფორმაცია და ატვირთო პოლიციის ან საავადმყოფოს ანგარიშები (არსებობის შემთხვევაში). უსაფრთხოების გვერდი პირდაპირ სადაზღვევო პარტნიორის საპრეტენზიო ფორმაზე გადაგიყვანს.

ზურგჩანთის წმენდა
სარგებელი
აპლიკაცია
მხარდაჭერა
სარეიტინგო ქულა
პირველი შეკვეთების მიტანა
დაკავშირების საათების დაგეგმვა
გამომუშავება
დაზღვევა
მასალები
საბუთები
მოთხოვნები
დაზღვევა

აპლიკაციით მიტანისას სადაზღვევო კომპანია დაკავშირებიდან ერთი საათის განმავლობაში გაზღვევს. კომპანია ფარავს პირად ინციდენტებს (მაგ., უბედური შემთხვევა) და მესამე პირისთვის მიყენებულ ზიანს (მაგ., პარტნიორები ან მომხმარებლები).

Glovo-ს გამოყენებისას, დაზღვეული ხარ პირადი და მესამე პირისთვის მიყენებული ზიანის შემთხვევაში — გლოვერის აპლიკაციასთან დაკავშირების გაუქმებიდან ერთი საათის განმავლობაში. ჩვენი რჩევაა, გააფორმო ავტოსატრანსპორტო ან/და საკუთრების დაზღვევა, რომელიც დაფარავს სატრანსპორტო საშუალების ან საქონლის დაკარგვას ან დაზიანებას. ასევე, გაითვალისწინე, რომ ქვეყნის რეგულაციებისა და გამოსაყენებელი სატრანსპორტო საშუალების ტიპის მიხედვით, შეიძლება დაგჭირდეს სავალდებულო პირადი დაზღვევა.

სადაზღვევო პრეტენზიის წარდგენა ინტერნეტით, სადაზღვევო პარტნიორის ვებსაიტზე შეგიძლია. უნდა შეიყვანო უბედური შემთხვევის დეტალები, პირადი ინფორმაცია და ატვირთო პოლიციის ან საავადმყოფოს ანგარიშები (არსებობის შემთხვევაში). უსაფრთხოების გვერდი პირდაპირ სადაზღვევო პარტნიორის საპრეტენზიო ფორმაზე გადაგიყვანს.

Glovo Georgia » დაზღვევა - Georgia