ძირითადი პროდუქტები
ძირითადი პროდუქტები
გამომუშავება

დიახ, მოგიწევს, გადაიხადო გააქტიურების ერთჯერადი საკომისიო, 150 ₾ (ინვენტარის რომელიც გადმოგეცა). ეს პირდაპირ გამომუშავებული თანხიდან გამოიქვითება. [/content] [/imgtext]

Glovo-ს აპლიკაციით სარგებლობა გთავაზობს შემდეგ მომსახურებას (და არა მხოლოდ):

პროფილის შექმნა პლატფორმის გამოსაყენებლად
წვდომა პლატფორმის გამოყენებისთვის
პლატფორმის გამოყენების პერიოდში დაზღვევაზე წვდომა
ტექნიკური პრობლემის დროს მხარდაჭერასა და დახმარებაზე წვდომა
მართვა და შუამავლობა შეკვეთის აღებასა და გადახდებში
შენ მიერ მოთხოვნილი მასალის შეძენა და/ან გამოყენება

პარტნიორობის განმავლობაში, შენი გამომუშავება თითოეული შეკვეთისთვის იქნება აღნიშნული. დღის ბოლოს მიიღებ შემოსავლების შეჯამებას. თანხის მიღებას ბალანსიდან შეძლებ (თანხის განაღდებით)

შენი გამომუშავება დამოკიდებულია მიტაინლი შეკვეთების რაოდენობაზე. ანგარიშსწორების პერიოდის განმავლობაში რაც მეტ შეკვეთას მიიღებ, მით მეტს გამოიმუშავებ. შეკვეთაზე მიღებული გამომუშავება 6 კომპონენტისგან შედგება:

ძირითადი განაკვეთი: თითოეულ შეკვეთას ძირითადი განაკვეთის საკომისიო გააჩნია
მანძილი: შეკვეთის აღების ადგილიდან მიტანის ადგილამდე გავლილი კილომეტრების რაოდენობა. ეს იმას ნიშნავს, რომ შეკვეთისთვის რაც შორს იქნები, მით მეტი შემოსავალი გექნება
ლოდინის დრო: ხუთწუთიანი ლოდინის შემდეგ, ყოველ წუთზე დამატებით თანხას მიიღებ
არასავალდებულო: მისამართის ცვლილება: თუ მომხმარებელმა შეკვეთის მიღების შემდეგ შეცვალა მისამართი, ფულად კომპენსაციას მიიღებ
დანამატები: დანამატს მიიღებ შემდეგის მიხედვით: ამინდის პირობები, დღესასწაულები, მაღალი მოთხოვნის საათები, ღამით მუშაობა
გამოწვევები: მოქმედი გამოწვევების პირობების შესრულებით ბევრად მეტის გამომუშავების შესაძლებლობა გექნება

თანხის ჩარიცხვა ყოველკვირეულად ხდება.

ზურგჩანთის წმენდა
სარგებელი
აპლიკაცია
მხარდაჭერა
სარეიტინგო ქულა
პირველი შეკვეთების მიტანა
დაკავშირების საათების დაგეგმვა
გამომუშავება
დაზღვევა
მასალები
საბუთები
მოთხოვნები
გამომუშავება

დიახ, მოგიწევს, გადაიხადო გააქტიურების ერთჯერადი საკომისიო, 150 ₾ (ინვენტარის რომელიც გადმოგეცა). ეს პირდაპირ გამომუშავებული თანხიდან გამოიქვითება. [/content] [/imgtext]

Glovo-ს აპლიკაციით სარგებლობა გთავაზობს შემდეგ მომსახურებას (და არა მხოლოდ):

პროფილის შექმნა პლატფორმის გამოსაყენებლად
წვდომა პლატფორმის გამოყენებისთვის
პლატფორმის გამოყენების პერიოდში დაზღვევაზე წვდომა
ტექნიკური პრობლემის დროს მხარდაჭერასა და დახმარებაზე წვდომა
მართვა და შუამავლობა შეკვეთის აღებასა და გადახდებში
შენ მიერ მოთხოვნილი მასალის შეძენა და/ან გამოყენება

პარტნიორობის განმავლობაში, შენი გამომუშავება თითოეული შეკვეთისთვის იქნება აღნიშნული. დღის ბოლოს მიიღებ შემოსავლების შეჯამებას. თანხის მიღებას ბალანსიდან შეძლებ (თანხის განაღდებით)

შენი გამომუშავება დამოკიდებულია მიტაინლი შეკვეთების რაოდენობაზე. ანგარიშსწორების პერიოდის განმავლობაში რაც მეტ შეკვეთას მიიღებ, მით მეტს გამოიმუშავებ. შეკვეთაზე მიღებული გამომუშავება 6 კომპონენტისგან შედგება:

ძირითადი განაკვეთი: თითოეულ შეკვეთას ძირითადი განაკვეთის საკომისიო გააჩნია
მანძილი: შეკვეთის აღების ადგილიდან მიტანის ადგილამდე გავლილი კილომეტრების რაოდენობა. ეს იმას ნიშნავს, რომ შეკვეთისთვის რაც შორს იქნები, მით მეტი შემოსავალი გექნება
ლოდინის დრო: ხუთწუთიანი ლოდინის შემდეგ, ყოველ წუთზე დამატებით თანხას მიიღებ
არასავალდებულო: მისამართის ცვლილება: თუ მომხმარებელმა შეკვეთის მიღების შემდეგ შეცვალა მისამართი, ფულად კომპენსაციას მიიღებ
დანამატები: დანამატს მიიღებ შემდეგის მიხედვით: ამინდის პირობები, დღესასწაულები, მაღალი მოთხოვნის საათები, ღამით მუშაობა
გამოწვევები: მოქმედი გამოწვევების პირობების შესრულებით ბევრად მეტის გამომუშავების შესაძლებლობა გექნება

თანხის ჩარიცხვა ყოველკვირეულად ხდება.

Glovo Georgia » გამომუშავება - Georgia