Otvorite aplikaciju (ako sve radi, gotovo je!)
Ako ne radi (što ne bi trebalo da se desi), aktivirajte opciju „Nepoznati izvori“ u bezbednosnim postavkama.

Otvorite aplikaciju.
Kliknite na „Otkaži“ (Cancel) kada se pojavi nepoznata programerska poruka.
Idite na Postavke → Opšte → Profili i uređaj → Glovoapp23 SL (Settings → General → Profiles & Device → Glovoapp23 SL).
Kliknite na „Veruj Glovoapp23 SL“ (Trust Glovoapp23 SL).
Kliknite ponovo na „Veruj“ (Trust).